نمایش 1–8 از 46 نتیجه

راش دفاع مقدس

عملیات والفجر3

تومان

August 1983 Liberation of Mehran plain, Defensive line, Draji checkpoint, Embankment, Hard mineral heights, Holy Defense, imposed war, Liberation of Ilam-Mehran-Dehloran road, Operation Walfajr 3, Warriors of Islam, Zaluab Heights, آزاد سازی جاده ایلام – مهران – دهلران, آزادسازی دشت مهران, ارتفاعات زالوآب, ارتفاعات کانی سخت, پاسگاه دراجی, جنگ تحمیلی, خاکریز, خط پدافندی, دفاع مقدس, رزمندگان اسلام, عملیات والفجر 3, مرداد 1362 خیر

راش دفاع مقدس

عملیات والفجر3

تومان

August 1983 Liberation of Mehran plain, Defensive line, Embankment, Hard mineral heights, Holy Defense, imposed war, Liberation of Ilam-Mehran-Dehloran road, Operation Walfajr 3, Warriors of Islam, Zaluab Heights, آزاد سازی جاده ایلام – مهران – دهلران, آزادسازی دشت مهران, ارتفاعات زالوآب, ارتفاعات کانی سخت, جنگ تحمیلی, خاکریز, خط پدافندی, دفاع مقدس, رزمندگان اسلام, عملیات والفجر 3, مرداد 1362