25 تکنیک سریع و آسان روتوشینگ پرتره برای عکاسان

177,000 تومان

 

مدت دوره 210 دقیقه با حجم 435 مگابایت

25 تکنیک سریع و آسان روتوشینگ پرتره
25 تکنیک سریع و آسان روتوشینگ پرتره برای عکاسان