آرشیو برچسب: دیجیتال پینت

دیجیتال پینتینگ چیست ؟

دیجیتال پینتینگ

  دیجیتال پینتینگ چیست ؟ دیجیتال پینتینگ یا نقاشی دیجیتال یک هنر نوظهور می باشد که در آن، تکنیک های مرسوم در نقاشی سنتی مانند آبرنگ، رنگ روغن، ایمپاستو و سایر تکنیک ها با استفاده از ابزارهای دیجیتالی توسط یک کامپیوتر، یک تبلت دیجیتالی کننده به همراه یک قلم و نرم افزار مربوطه، پیاده سازی […]