آرشیو برچسب: رضا ابوذر

مجله تصویری هنر گورو ( شماره چهار)

مجله هنرگورو

موضوع : فیلم سازی ….. …… …… ….. میهمانان:  هنرمند گرامی جناب آقای رضا ابوذر…. …. …. …. …