آرشیو برچسب: سید محمد حسن طباطبایی

مجله تصویری هنر گورو ( شماره هفت)

فیلمنامه نویسی

موضوع : فیلمنامه نویسی  ….. …… ………… میهمانان:  هنرمند گرامی جناب آقای محسن غضنفری                   ………… ………..

مجله تصویری هنر گورو ( شماره چهار)

مجله هنرگورو

موضوع : فیلم سازی ….. …… …… ….. میهمانان:  هنرمند گرامی جناب آقای رضا ابوذر…. …. …. …. …