آرشیو برچسب: فراخوان  جشنواره فیلم چیدمان

 جشنواره فیلم چیدمان

فراخوان  جشنواره فیلم چیدمان   هنر چیدمان در فیلم در واقع یک برخورد هنری است که از مواجه چند پلان غیر مستقل در کنار هم تشکیل شده ودر نهایت آن اثر را به یک اثر با مفهوم و هویت جدید تبدیل می کند … هنر گورو یک پلتفرم کاملا هنری است که این رویداد مهم […]