آرشیو برچسب: قرارداد حقوقی

مجله تصویری هنر گورو ( شماره هفت)

فیلمنامه نویسی

موضوع : فیلمنامه نویسی  ….. …… ………… میهمانان:  هنرمند گرامی جناب آقای محسن غضنفری                   ………… ………..