آرشیو برچسب: پژوهش

پژوهش در مستند

پژوهش در مستند

“پژوهش در مستند” تعریف پژوهش: تحقیق در لغت به معنای کشف حقیقت است. پژوهش به معنای کندوکاو و کاوش است که پژوهشگر در این فرایند(در پژوهش با فرایند روبرو هستیم نه پدیده ای دفعی و لحظه ای)، در یک موضوع شروع به تحقیق و بررسی می کند و می خواهد روابط علت و معلولی میان […]

مجله تصویری هنر گورو ( شماره سیزده )

سلیمی

موضوع : تحقیق و پژوهش در فیلم ________ میهمان:  هنرمند گرامی جناب آقای محمد سلیمی ————– تحقیق از لوازم کار فیلمسازی است. نمی‌توان از یک طرف داعیه سخن فیلمسازی را داشت و از طرف دیگر به پژوهش بی‌اعتنا بود. مشاهده بی‌واسطه و نگاه شخصی و هنرمندانه به پدیده‌ها برای یک فیلمساز امری ضروری است، اما […]