آرشیو برچسب: کلیپ

مجله تصویری هنر گورو ( شماره چهارده )

نماهنگ

موضوع : نماهنگ یا نما نوا  ________ میهمان:  هنرمند گرامی جناب احمد رضا داوری ————– در این شماره درخصوص نماهنگ و عناصر مهم در شکل گیری نماهنگ با هنرمند عزیز احمد رضا داوری به گفتگو پرداختیم